Tầm nhìn- Sứ mệnh- Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn- Sứ mệnh- Giá trị cốt lõi

                                               
Hiện tại chúng tôi đang sở hữu:

- Ba nhà máy chế biến cà phê  với công suất 210.000 tấn/năm gồm:

  • Nhà máy cà phê Mỹ Phước 1
  • Nhà máy cà phê Mỹ Phước 2
  • Nhà máy cà phê chi nhánh Bình Dương 

- Kho Sóng Thần 3 cho thuê kho bãi và dịch vụ logistics diện tích: 3ha

- Nhà máy Hồ tiêu chi nhánh Bình Dương công suất 10.000 tấn/năm

Đang online: 2 | thang: 1196 | Tổng truy cập: 35849