HomeSẢN PHẨMARABICA G1S16Displaying items by tag: arabica

GLOBAL COFFEE

GLOBAL COFFEE PHA PHIN

GLOBAL COFFEE TÚI LỌC

ArabicaG1S16ArabicaG1S16ArabicaG1S16

Arabica G1S13

Đăng ở mục SẢN PHẨM Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 14:55 0

ARABICA G1S13 

Độ ẩm : 12 % Max

Hạt đen : 0.2 % Max 

Hạt vỡ : 1 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn18 : 90% Min

Trên sàn13 : 100%

Arabica G1S16

Đăng ở mục SẢN PHẨM Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 14:29 0

ARABICA G1S16 

Độ ẩm : 12 % Max

Hạt đen : 0.2 % Max 

Hạt vỡ : 1.5 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn16 : 90% Min

Trên sàn13 : 100%

Arabica G1S18

Đăng ở mục SẢN PHẨM Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 00:00 0

ARABICA G1S18 

Độ ẩm : 12.5 % Max

Hạt đen : 0.4 % Max 

Hạt vỡ : 1 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn13 : 90% Min

Trên sàn12 : 100% 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA INTIMEX MỸ PHƯỚC