HomeSẢN PHẨMROBUSTA LOẠI 1 SÀNG 13

GLOBAL COFFEE

GLOBAL COFFEE PHA PHIN

GLOBAL COFFEE TÚI LỌC

Robusta1s13Robusta1s13Robusta1s13

Cà phê Robusta R2S13           Cà phê Robusta R2S13           Cà phê Robusta R2S13

5% đen vỡ, tạp 0.5%             3% đen vỡ, tạp 0.5%

Độ ẩm : 13 % Max                    Độ ẩm : 13 % Max                     Độ ẩm : 13 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max                 Đen & vỡ : 3 % Max                   Đen & vỡ : 5 % Max

Tạp : 1 % Max                         Tạp : 0.5 % Max                         Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max                       Hạt lạ : 0.5% Max                       Hạt lạ : 1% Max

Trên sàng 13 : 90% Min           Trên sàng 13 : 90% Min              Trên sàng 13 : 90% Min

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cà phê Robusta R2S13            Cà phê Robusta R2S13                    Cà phê Robusta R2S13 

ẩm 12.5%                                    NESTLE 7.2                                           NESTLE 7.1

Độ ẩm : 12.5 % Max                  Độ ẩm : 12 % Max                          Độ ẩm : 12 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max                  Đen & vỡ : 3 % Max                        Đen & vỡ : 3 % Max 

Tạp : 1 % Max                          Tạp : 0.5 % Max                              Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max                        Trên sàng 13 : 90% Min                  Trên sàng 13 : 95% Min

Trên sàng 13 : 90% Min            Trên sàng 12 : 97% Min

Đã sửa lại vào Thứ Tư, 02 - 07 - 2014 15:34
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA INTIMEX MỸ PHƯỚC