HomeSẢN PHẨMCÀ PHÊ NHÂN

SẢN PHẨM

1. CÀ PHÊ NHÂN

ROBUSTA                                                                              ARABICA

 

Robusta R1S18

Độ ẩm : 12.5 % Max

Đen & vỡ : 2 % Max

Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 0.5% Max

Trên sàng 18 : 90% Min

Robusta R1S18

Wet polished

Độ ẩm : 12.5 % Max

Đen & vỡ : 0.5 % Max

Tạp : 0.1 % Max

Hạt lạ : 0.1% Max

Trên sàng 18 : 90% Min

Robusta R1S18

clean

Độ ẩm : 12.5 % Max

Đen & vỡ : 0.4 % Max

(black: 0.1%, Brocken: 0.3%)

Tạp : 0.1 % Max

Hạt lạ : 0.5% Max

Trên sàng 18 : 90% Min

 

Arabica G1S18

Độ ẩm: 12.5 % Max

Hạt Đen: 0.4 % Max

Hạt vỡ: 1% Max

Tạp: 0.1 % Max

Trên sàn 13: 90% Min

Trên sàn 12: 100%

 

Robusta R1S16              

Độ ẩm : 12.5 %

Đen & vỡ : 2 % Max  

Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 0.5% Max

Trên sàng 16 : 90% Min  

 

Robusta R1S16

đánh bóng                     

Độ ẩm : 12.5 % Max  

Đen & vỡ : 0.6 % 

(black: 0.1%, brocken: 0.5%) 

Tạp : 0.1 % Max  

Hạt lạ :  

Trên sàng 16 : 90% Min   

 

Robusta R1S16

bắn màu

Độ ẩm : 12.5 % Max

Đen & vỡ : 0.4 % Max 

(black: 0.1%, brocken:0.3%)

Tạp : 0.1 % Max

Hạt lạ :

Trên sàng 16 : 90% Min

 

Arabica G1S16

Độ ẩm: 12 % Max

Hạt đen: 0.2 % Max

Hạt vỡ: 1.5 % Max

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn 16: 90% Min

Trên sàn 13: 100%

 

Cà phê Robusta R2S13

Độ ẩm : 13 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max

Tạp : 1 % Max

Hạt lạ : 1% Max

Trên sàng 13 : 90% Min

 

Cà phê Robusta R2S13

5% đen vỡ, tạp 0.5%

Độ ẩm : 13 % Max

Đen & vỡ : 3 % Max

Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 0.5% Max

Trên sàng 13 : 90% Min

 

Cà phê Robusta R2S13

3% đen vỡ, tạp 0.5%

Độ ẩm : 13 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max

Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max

Trên sàng 13 : 90% Min

 

Arabica G1S13 

Độ ẩm: 12 % Max

Hạt đen: 0.2 % Max 

Hạt vỡ: 1% Max

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn 18: 90% Min

Trên sàn 13: 100%

 

Cà phê Robusta R2S13  

ẩm 12.5%

Độ ẩm : 12.5 % Max   

Đen & vỡ : 5 % Max

Tạp : 1 % Max

Trên sàng 13 : 90% Min

Hạt lạ: 1% Max

Cà phê Robusta R2S13  

NESTLE 7.2 

Độ ẩm : 12 % Max    

Đen & vỡ : 3 % Max

Tạp : 0.5 % Max

Trên sàng 13 : 90% Min

Trên sàng 12 : 97% Min

Cà phê Robusta R2S13  

NESTLE 7.1

Độ ẩm : 12 % Max                      

Đen & vỡ : 3 % Max

Tạp : 0.5 % Max

Trên sàng 13 : 95% Min

 

 

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Cùng chủ đề: « 2. CÀ PHÊ RANG XAY

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA INTIMEX MỸ PHƯỚC