Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH:

  • Ông NGÔ XUÂN NAM - Tổng Giám Đốc Công Ty
  • Ông NGUYỄN ĐỨC HIỆP - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
  • Bà NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH - Kế Toán Trưởng
Đang online: 8 | Tháng: 3938 | Tổng truy cập: 17787