Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH:

  • Ông NGÔ XUÂN NAM - Tổng Giám Đốc Công Ty
  • Ông NGUYỄN ĐỨC HIỆP - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
  • Bà NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH - Kế Toán Trưởng
Đang online: 7 | thang: 193 | Tổng truy cập: 71627