Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH:

- Ông NGÔ XUÂN NAM - Tổng Giám Đốc Công Ty

- Ông NGUYỄN ĐỨC HIỆP - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH - Kế Toán Trưởng

Đang online: 2 | thang: 490 | Tổng truy cập: 95870