Tầm nhìn- Sứ mệnh- Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn- Sứ mệnh- Giá trị cốt lõi

                                               Hiện nay, chúng tôi đang sở hữu ba nhà máy chế biến cà phê với công suất 210.000 tấn/năm gồm:

  • Nhà máy cà phê Mỹ Phước 1

  • Nhà máy cà phê Mỹ Phước 2

  • Nhà máy cà phê chi nhánh Bình Dương 

- Kho Sóng Thần 3 cho thuê kho bãi và dịch vụ logistics với diện tích 3 hecta.

- Nhà máy Hồ tiêu chi nhánh Bình Dương công suất 10.000 tấn/năm.

Đang online: 5 | thang: 177 | Tổng truy cập: 71611