Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

                                               

 

Hiện nay, chúng tôi đang sở hữu ba nhà máy chế biến cà phê với công suất 210.000 tấn/năm gồm:

  • Nhà máy cà phê Mỹ Phước 1

  • Nhà máy cà phê Mỹ Phước 2

  • Nhà máy cà phê chi nhánh Bình Dương 

 

 

- Kho Sóng Thần 3 cho thuê kho bãi và dịch vụ logistics với diện tích 3 hecta.

 

 

- Nhà máy Hồ tiêu chi nhánh Bình Dương công suất 10.000 tấn/năm.

 

Đang online: 3 | thang: 4543 | Tổng truy cập: 116900