VIETNAM EXCELSA COFFEE GRADE 2 SCREEN 13-5%BB

Sản phẩm

VIETNAM EXCELSA COFFEE GRADE 2 SCREEN 13-5%BB


  • 654
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

                            VIETNAM EXCELSA COFFEE GRADE 2 SCREEN 13_5%BB

MOISTURE

13.0 PCT MAX

FOREIGN MATTER

2.0 PCT MAX

BLACK & BROKEN BEAN            

5.0 PCT MAX

SCREEN SIZE

90 PCT MIN ABOVE SCREEN 13

FREE FROM MOULDY AND FERMENTED BEANS

UNIT PRICE (FOB HCMC)


 

Đang online: 6 | thang: 172 | Tổng truy cập: 71606