VIETNAM EXCELSA COFFEE GRADE 1 SCREEN 16-2%BB

Sản phẩm

VIETNAM EXCELSA COFFEE GRADE 1 SCREEN 16-2%BB


  • 677
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

                        VIETNAM EXCELSA COFFEE GRADE 1 SCREEN 16­_2%BB

MOISTURE

12.5 PCT MAX

FOREIGN MATTER

1 PCT MAX

BLACK& BROKEN BEAN             

2.0 PCT MAX

SCREEN SIZE

90 PCT MIN ABOVE SCREEN 16

FREE FROM MOULDY AND FERMENTED BEANS

UNIT PRICE (FOB HCM)

 
Đang online: 7 | thang: 167 | Tổng truy cập: 71601